27-08-2016
Европейско първенство 2016 (девойки ст. в.) | Финали - Група 1
Хърватия (девойки ст. в.)
Белгия (девойки ст. в)
Градска зала
Нитра, Словакия
16:00
Словакия (девойки ст. в)
Турция (девойки ст. в)
Градска зала
Нитра, Словакия
18:30
Франция (девойки ст. в)
България (девойки ст. в.)
Градска зала
Нитра, Словакия
21:00
Европейско първенство 2016 (девойки ст. в.) | Финали - Група 2
Беларус (девойки ст.в)
Русия (девойки ст. в)
Университетска спортна зала
Гьор, Унгария
16:30
Унгария (девойки ст. в)
Германия (девойки ст. в.)
Университетска спортна зала
Гьор, Унгария
19:00
Сърбия (девойки ст. в)
Италия (девойки ст. в)
Университетска спортна зала
Гьор, Унгария
21:30
28-08-2016
Европейско първенство 2016 (девойки ст. в.) | Финали - Група 1
Турция (девойки ст. в)
Белгия (девойки ст. в)
Градска зала
Нитра, Словакия
16:00
Словакия (девойки ст. в)
Франция (девойки ст. в)
Градска зала
Нитра, Словакия
18:30
България (девойки ст. в.)
Хърватия (девойки ст. в.)
Градска зала
Нитра, Словакия
21:00
Европейско първенство 2016 (девойки ст. в.) | Финали - Група 2
Германия (девойки ст. в.)
Русия (девойки ст. в)
Университетска спортна зала
Гьор, Унгария
16:30
Унгария (девойки ст. в)
Сърбия (девойки ст. в)
Университетска спортна зала
Гьор, Унгария
19:00
Италия (девойки ст. в)
Беларус (девойки ст.в)
Университетска спортна зала
Гьор, Унгария
21:30
29-08-2016
Европейско първенство 2016 (девойки ст. в.) | Финали - Група 1
Франция (девойки ст. в)
Турция (девойки ст. в)
Градска зала
Нитра, Словакия
16:00
Хърватия (девойки ст. в.)
Словакия (девойки ст. в)
Градска зала
Нитра, Словакия
18:30
Белгия (девойки ст. в)
България (девойки ст. в.)
Градска зала
Нитра, Словакия
21:00
Европейско първенство 2016 (девойки ст. в.) | Финали - Група 2
Сърбия (девойки ст. в)
Германия (девойки ст. в.)
Университетска спортна зала
Гьор, Унгария
16:30
Беларус (девойки ст.в)
Унгария (девойки ст. в)
Университетска спортна зала
Гьор, Унгария
19:00
Русия (девойки ст. в)
Италия (девойки ст. в)
Университетска спортна зала
Гьор, Унгария
21:30
31-08-2016
Европейско първенство 2016 (девойки ст. в.) | Финали - Група 1
Франция (девойки ст. в)
Хърватия (девойки ст. в.)
Градска зала
Нитра, Словакия
16:00
Словакия (девойки ст. в)
Белгия (девойки ст. в)
Градска зала
Нитра, Словакия
18:30
Турция (девойки ст. в)
България (девойки ст. в.)
Градска зала
Нитра, Словакия
21:00
Европейско първенство 2016 (девойки ст. в.) | Финали - Група 2
Сърбия (девойки ст. в)
Беларус (девойки ст.в)
Университетска спортна зала
Гьор, Унгария
16:30
Унгария (девойки ст. в)
Русия (девойки ст. в)
Университетска спортна зала
Гьор, Унгария
19:00
Германия (девойки ст. в.)
Италия (девойки ст. в)
Университетска спортна зала
Гьор, Унгария
21:30
Други новини