Палатриест

Град:Триест, Италия
Капацитет:6943
:

Построена през 1999 година.Черно море Дунав
0:0
18:00 часа
Други новини