Общото събрание на БФВ е днес


Общото събрание на БФВ е днес
16-05-2013 09:01 | Ани Колева

Форумът е в Пловдив и започва в 10:00 ч. 

 

Общо събрание на волейболната федерация ще се проведе днес, 16 май в Пловдив. Форумът ще бъде в Парк-хотел Империал, зала Империал, като началният час е насрочен за 10:00. При липса на кворум събрането ще започве от 11:00 ч., независимо от броя присъстващи делегати.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

По т.1
Отчет на УС за дейността на БФВ през 2012 година

По т.2
Приемане на годишния финансов отчет на БФВ за 2012 година

По т.3
Приемане на бюджета на БФВ за 2013 година

По т.4
Разни

Тагове: БФВ, Общо събрание
Пълна програма по дни
Други новини