Любомир Сираков: Всеки съдия получава огромен кредит на доверие


Любомир Сираков: Всеки съдия получава огромен кредит на доверие
29-06-2021 14:40 | BGvolleyball.com

 

Любомир Сираков е международен съдия по волейбол, член на Дисциплинарната комисия към НСКВ и адвокат с магистратура и практика по спортно право. Пред официалния сайт на БФ Волейбол той разкри подробности около процедурата по избор на нов председател на съдийската комисия.

 

Как ще коментирате схемата, която БФВолейбол избра за назначение на нов председател на съдийската комисия?

 След повече от 20 години отново се дава възможност на съдиите да участват в процедурата по избор на свой председател. Ще бъде интересно за всички да видим как ще се развие процедурата докрай съгласно вече обявените условия и изисквания. За нас, съдиите, ще бъде интересно също дали Управителният съвет на федерацията ще се съобрази с тези предложения, които излизат от самите съдии. Като цяло процедурата е максимално опростена и се дава възможност да се чуе гласът на всеки член. Целта е максимално голям брой рефери да участват – както в начална фаза с даване на предложения за кандидати, така и в реализирането на самото гласуване. Интересното е, че се дава възможност и на действащи арбитри да бъдат предлагани като кандидати и съответно да бъдат избрани. Това е израз на пасивното право, което притежава всеки член на подобно сдружение – не само със своя глас да участва в избора на ръководство, но и да бъде избиран в структурите и в ръководството на Комисията. Не бива да забравяме, че това се налага все пак и от рамката, която е приета в БФВолейбол. Член 17а, ал. 5 от Устава на БФВ предвижда, че председателите на комисиите се избират от Управителния съвет. Следва да се има предвид, че съдийската комисия включва в състава си над 350 съдии и това я отличава от останалите комисии, които действат в рамките на федерацията. Това беше и причината да се потърси възможност всеки неин член да бъде ангажиран и да участва в процедурата по избор на председател.

 

 

 

Има ли по-демократичен начин на избор?

Като юрист мога да кажа, че съществуват процедури, които не се нуждаят от санкция или одобрение на избрания кандидат от определен орган. Но с оглед на приетата нормативна рамка на федерацията това е най-демократичният начин в последните повече от 20 години.

 

Има ли друг спорт у нас, който по този начин определя шефа на съдиите?

Проучванията, които съм правил професионално, показват, че има съдийски организации, които се независими. Юридически сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. В тях действат по-независими правила от организациите и федерациите, които обслужват. Съдийските комисии в баскетбола и в хандбала например са сдружения извън федерациите и там важат други правила. Изборът на ръководни органи е оставена изцяло в ръцете на съдиите. Там няма орган, който да проверява решенията й. Има и други, не толкова популярни спортове, където съставът на комисията не е голям. А тази към БФВ е една от най-многобройните в България. И сега се дават голям кредит на доверие към всеки неин член.

 

 

Кои са най-важните качества, които трябва да притежават кандидатите?

Със сигурност следващият председател трябва максимално добре да разработи средносрочна и дългосрочна стратегия. Да я отстоява пред федерацията и сред останалите съдии. Председателят не е само административен ръководител. Трябва да работи както за развитието и усъвършенстването на съдиите в България, така и за утвърждаването им на международно ниво. Целта на федерацията е да издигне спорта на по-високо стъпало, а това не може да стане без арбитрите. Следващият председател трябва да положи усилия в сътрудничеството с федерацията да постигне утвърждаване на съдиите като част от волейбола като спорт. Отделен въпрос е, че трябва да е диалогичен, т.к. ежедневието му е свързано с контакти с клубовете, с множество съдии, с Европейската и Световната съдийски комисии. Трябва да намира пряк път до тях, отстоявайки в същото време правата на съдиите. Може да звучи лесно, но практиката показва, че не е така.

 

 

 

Как може да бъде издигната кандидатура за нов Председател на НСКВ - от клуб, от инициативен комитет, от себе си?

В утвърдената от Управителния съвет на БФ Волейбол процедура, съществуват няколко варианта за издигане на кандидатите, които обаче изключват възможността клубовете да участват и да правят предложения. Един съдия може да предложи сам себе си. Може група от рефери, наречете ги инициативен комитет или няколко поддръжника, да издигнат посочен от тях кандидат. Важното е да се знае, че част от задължителните документи включват съгласие от страна на кандидата. Без неговото участие той не може да бъде предложен или ако бъде – кандидатурата му няма да бъде допусната до разглеждане. Следва да се акцентира на това, че предложената процедура за избор на председател е направена така, че максимално да улесни съдиите. Те да нямат притеснения както при предлагане на някои кандидат, така и при реализирането на избора. Ако някой има притеснение, че неговият вот ще бъде огласен, да избере начина, по който може да остане анонимен. Съгласно утвърдената процедурата има три варианта за упражняване на вота. Първият е лично в централата на федерацията, където на всеки съдия след удостоверяване на неговата самоличност (с представяне на лична карта) се дава възможност да постави попълнена и запечатана лично от него бюлетина в урна. Вторият начин е, ако някой съдия не може да присъства лично, да изпрати по куриер попълнена лично от него бюлетина. За да се гарантира, че това е човекът, който упражнява правото си на вот, бюлетината трябва да е с нотариална заверка на подписа му. Има и съвсем опростен и лесен начин за гласуване, а именно попълване на бюлетината и изпращането по електронен път. Създаден е адрес, достъп до който ще има единствено Любо Ганев, който лично ще гарантира неразкриването на вота на всеки от съдиите.

 

Всички документи може да намерите тук: https://bvf.bg/referee/docs.html

 

 

---------

 

 

 

 

 

 

 

---

 

Стани фен на BGvolleyball.com във Фейсбук за да научаваш бързо новините от света на волейбола.

 

Можеш да ползваш и мобилната версия на BGvolleyball.com за смартфони и таблети, която е налична на адрес m.bgvolleyball.com


Коментари
palms bet 7sport.net
Други новини