Волейболни фенове с отворено писмо до Бойко Борисов и Красен Кралев


Волейболни фенове с отворено писмо до Бойко Борисов и Красен Кралев
14-10-2016 18:29

 

На редакционната поща на BGvolleyball.com бе изпратено писмо от Сдружение "Фенове ЗА българския волейбол", което е адресирано до спортния министър Красен Кралев, до министър-председателя Бойко Борисов и до Народното събрание на република България. Основното искане е институциите да изискат от спортните федереции, сред които и волейболната, да предоставят информация, както се изисква от Закона за достъп до обществената информация. 

 

Ето и целият текст от отвореното писмо:

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Обръщаме се към Вас, в качеството Ви на лице, призвано да осъществява надзор и контрол върху дейността на спортните федерации в Република България, защото смятаме, че е налице ситуация, която изисква Вашата незабавна намеса като министър и политик в едно демократично европейско правителство. Както сигурно знаете, на емблематичната дата 9 септември 2016 г., Върховният административен съд на Република България взе изключително важно и безпрецедентно до момента решение, касаещо дейността на подопечните Ви спортни федерации. В решението, което е окончателно и не подлежи на обжалване, българският съд ясно и категорично определи статута на тези организации като лица, които представляват задължен субект по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), независимо от начина на тяхното финансиране. Според българския съд, „при правилно тълкуване и прилагане на закона“, федерациите са задължени да се произнасят по заявления на граждани за достъп до обществена информация, както и да прилагат всички останали изисквания на закона. Основанието на съда, което напълно съвпада с нашето в депозираната жалба, преминала всички съдебни инстанции, е фактът, че федерациите разполагат с правомощието да администрират спорта на национално ниво на територията на страната, както и да налагат санкции, да осъществяват спортно правосъдие и спортен арбитраж и др.

 

Отново според съда, федерацията е „организация, която по силата на закон е носител на публични субективни права и задължения, и която е овластена въз основа на закон с конкретни правомощия“. В съдебното решение не е пропуснат и фактът, че федерациите са обект на управленски контрол от Инспектората на Министерството на младежта и спорта и по отношение на тях е нормативно въведен контрол от страна на орган на държавна власт.

 


 

Всички изложени по-горе доводи на българския съд означават само едно – спортните федерации в България следва незабавно да се съобразят с това становище и да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на ЗДОИ. Това означава не просто да предоставят на гражданите и обществеността информацията, която законът им дава право да получат, но и да изпълнят множество други дейности, които са задължителни за тях, като например да публикуват на интернет сайтовете си описание на правомощията си, вътрешни правила, стратегии, планове, програми и отчети за дейността, информация за провеждани обществени поръчки, информация, която представлява или би представлявала обществен интерес и мн. др. Всички спортни федерации следва да създадат специална секция „Достъп до информация“ на сайтовете си, където да публикуват информация относно наименование, адрес, електронната поща, телефон и работно време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до информация, в съответствие с изискването на закона и с цел максимално улеснение на гражданите при упражняване на тяхното конституционно право на информираност.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

Смятаме, че трябва да предприемете незабавни мерки, с които да покажете, че мнението на Върховния съд се чува и че сте политик, който се съобразява с демократичните правила и уважава конституционните права на гражданите. За целта Ви призоваваме да изготвите и разпространите до всички спортни федерации в Република България, писмени детайлни инструкции относно действията, които всяка от тях следва да предприеме, с цел привеждане на дейността си в съответствие със Закона за достъп до информация, както и да определите конкретен срок за това. Много ни се иска да вярваме, че ще демонстрирате воля и ще изпълните една от основните си функции, като прекратите порочните комунистически практики за работа „на тъмно“, ще повишите прозрачността в дейността на спортните организации и ще позволите на гражданите да упражняват контрола, който и Вие, и предшествениците Ви, за съжаление не упражнявате ефективно или по-скоро – никак.

 

Основен приоритет на гражданското общество е да бъде коректив в дейността на политиците. Макар многократно да сме ставали свидетели на укриване на информация именно от страна на министерството и да знаем, че често сте глухи за гласа на хората, ние се надяваме, че ще чуете поне българския съд. На фона на скорошните Ви медийни изказвания за решимостта Ви за категорична реформа във финансирането на спортните федерации намираме за повече от важно да притежавате и ясна визия за неизбежните промени в работата на самите федерации, които са повече от наложителни и които Вие следва да изисквате от тях.

 

Ще очакваме Вашата реакция и публичен отговор на изложените в това писмо искания. Ние, като фенове и данъкоплатци, няма да се откажем да търсим отговорен и разумен политик в България, който ще събере смелост да се опълчи на статуквото и да изкорени дългогодишните порочни практики.


С уважение,

Сдружение „Фенове ЗА българския волейбол“

 

Оригиналното писмо може да видиш ТУК.


---

Стани фен на BGvolleyball.com във Фейсбук за да научаваш бързо новините от света на волейбола.

 

BGvolleyball.com напомня, че можеш да следиш последните новини и като ни последваш в социалната мрежа Туитър чрез @BGvolleyballCom !

 

Можеш да ползваш и мобилната версия на BGvolleyball.com за смартфони и таблети, която е налична на адрес m.bgvolleyball.com


Тагове: БФВ, Сдружение Фенове ЗА българския волейбол, Красен Кралев, Бойко Борисов
Коментари
palms bet 7sport.net
няма мачове
Други новини