′Кървавите′ въпроси, на които БФВ няма да отговори


′Кървавите′ въпроси, на които БФВ няма да отговори
07-11-2016 10:02 | Ивайло Пампулов

 

Преди време група волейболни фенове, обединени в Сдружение "Фенове ЗА българския волейбол“, спечелиха поредното си дело срещу Българската федерация по волейбол (БФВ), при това най-високата инстанция, Върховния административен съд (ВАС) потвърди тяхната позиция. А именно, че спортните федерации са длъжни да предоставят публично информация, поискана по реда, постановен от Закона за достъп до обществена информация


На Управителния съвет на БФВ в Правец, проведен 2-и ноември 2016 г., обаче от централата решиха, че няма да предоставят отговорите на въпросите, които феновете поставиха по всички правила на закона. 


BGvolleyball.com провери кои са въпросите, на които ръководителите на БФВ не искат да отговарят. Общият брой на въпросите 28, които засягат както работата на федерацията с различните национални отбори и селекционери, така и клубовете-членове, спортните календари и много други интересни теми. В публичното пространство дори се заговори, че тези въпроси са "кървави". 


Ето ги и тях:

 

1. Писмена справка относно общия бюджет на БФВ и размера на държавното финансиране, в рамките на бюджета, както и на това от ДП БСТ – за последните пет години към датата на предоставяне на информация.
 

 

2. Всички решения на Управителния съвет (УС) относно уволнението на всеки един от треньорите на националните отбори на България – мъже и жени, считано от 2002 г. до момента на предоставяне на информацията, придружени от съответните Протоколи от заседанията на УС, които представляват мотивите за издаване на решението и следва да са неразделна част от него.  

 

3. Решения на УС на БФВ, ведно с протоколите към тях, от проведено заседание на 18.11.2014 г.

 

4. Всички останали Решения на УС, различни от тези по т. 2. и 3, за последните пет години, към момента на предоставяне на информацията, придружени от съответните протоколи от заседанията на УС.  

 

5. Всички решения на Общото събрание (ОС) на БФВ, за 2013 и 2014 г., придружени от съответните Протоколи от заседанията на ОС.

 

6. Решение от ОС на БФВ, проведено на 14.06.2012 г. в гр. Правец.

 

7. Годишни финансови отчети на БФВ за 2013 г.

 

8. Отчети за дейността на федерацията, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за 2013 г.

 

9. Пълната документация от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на пълна спортна екипировка за нуждите на националните отбори по волейбол”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален код 9009051, както следва:

• публична покана;

• пълна документация за възлагане на поръчката, в т.ч. Технически спецификации, указания за участие, методика за оценка, образци и др.;

• представените оферти за участие в процедурата;

• заповед за назначаване на комисията за провеждане на процедурата;

• протоколи от работата на комисията за избор на изпълнител;

• решение за избор на изпълнител на обществената поръчка;

• договор за възлагане изпълнението на обществената поръчка;

• приемо-предавателни протоколи във връзка с изпълнението на договора за обществена поръчка и удостоверяващи мястото на доставка по договора, дата и вид на доставените стоки;

• други документи във връзка с процедурата и договора, ако има такива.


10. Всички договори с възложител БФВ, попадащи в обхвата на ЗОП –строителство, услуги и доставки, за последните 5 години към момента на предоставяне на информацията. При определяне на задълженията на БФВ като възложител по ЗОП следва да се има предвид съответната актуална редакция на ЗОП към момента на сключване на съответния договор.

 

11. Прекратен договор с фирма „Ереа” за осигуряване на екипите на националните състезатели.

 

12. Действащ договор с фирма „Асикс” за осигуряване на екипите на националните състезатели.

 

13. Действащ договор за осигуряване на волейболни топки.

 

14. Договори за осигуряване на охрана на спортни състезания – за последните 5 години към момента на предоставяне на информацията.

 

15. Договори за услуга с хотелите и базите, обслужващи състезателите през последните 5 години, към датата на предоставяне на информацията, попадащи в обхвата на ЗОП (съгласно актуалната редакция на ЗОП към датата на сключване на договора).

 

16. Договори за услуга за осигуряване на транспортно обслужване на федерацията и на българските национални отбори през последните 5 години, към датата на предоставяне на информацията, попадащи в обхвата на ЗОП (съгласно актуалната редакция на ЗОП към датата на сключване на договора).

 

17. Документи, депозирани от ВК „Левски Волей” за процедура по ликвидация на Сдружението.

 

18. Документи и информация, във връзка с приемането на ВК „Левски Боол” за член на БФВ – дата на създаване на клуба, документи за правоприемство между ВК „Левски Волей” и „Левски Боол” (ако има такива), заявление за членство на ВК „Левски Боол”, решение за приемането на ВК „Левски Боол” и др.

 

19. Документи/решения, обуславящи правото на ВК „Левски Боол” за участие в Суперлигата, след приемането му за член на БФВ.

 

20. Доклади - отчет относно получените и изразходени субсидии, дотации и дарения. 

 

21. Информация относно всички спортни клубове – членове на федерацията, към момента на предоставяне на информацията, придружена от копия на заявленията за членство, заедно с документите по чл. 8, ал. 1 от Устава на БФВ и решенията на УС за приемането на всеки един от клубовете.

 

22. Спортен календар на БФВ за 2012, 2013 и 2014 г. и информация относно участието в спортния календар, за всяка от трите години, на всеки един от клубовете – членове на БФВ – в табличен вид. 

 

23. Решения на Комисията по маркетинг, обществени поръчки и финанси, ведно с протоколите, които ги мотивират – от датата на създаването на комисията до момента на предоставяне на информацията.

 

24. Решения на правната комисия, ведно с протоколите, които ги мотивират, по всички казуси, свързани със сключване на договори с непълнолетни спортисти, както и относно правилата за прекратяване на тези договори – от датата на създаване на комисията до датата на предоставяне на информацията.

 

25. Решения на комисията по отчитане дейността на спортните клубове, ведно с протоколите, които ги мотивират – от датата на създаване на комисията до датата на предоставяне на информацията.

 

26. Справка от комисията по отчитане дейността на спортните клубове относно предоставянето на финансови отчети и отчети за дейността им – за последните 5 години, до датата на предоставяне на информацията – в табличен вид.

 

27. Отчети за дейността на спортните клубове – членове на федерацията, за последните 5 години към датата на предоставяне на информацията. 

 

28. Решения на Комисията по плажен волейбол, ведно с протоколите, които ги мотивират, считано от датата на създаването й до момента на предоставяне на информацията.


---

Стани фен на BGvolleyball.com във Фейсбук за да научаваш бързо новините от света на волейбола.

 

BGvolleyball.com напомня, че можеш да следиш последните новини и като ни последваш в социалната мрежа Туитър чрез @BGvolleyballCom !

 

Можеш да ползваш и мобилната версия на BGvolleyball.com за смартфони и таблети, която е налична на адрес m.bgvolleyball.com


Тагове: БФВ, Кървави въпроси, Закон за достъп до обществена информация, ЗДОИ, Сдружение Фенове ЗА българския волейбол
Коментари
palms bet 7sport.net
няма мачове
Други новини