Политика за лични данни

Въведение

 

 Декларация относно политиката по защита на личните данни

 

 Какви лични данни събираме

 

 

 Основания за събиране на лични данни

 

 

Начин на събиране на личните данни

 

 Съхранение на личните данни

 Защита на личните данни

Права при събиране и обработване на личните Ви данни

Право на достъп

Право на коригиране или попълване

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Право на ограничаване на обработването

Право на преносимост на данни

Право на възражение срещу обработването

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

 

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ

 Наименование на администратор на лични данни

 

Фрий Медиа Груп" ООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 175160735

Седалище и адрес на управление: България, гр.ЕТРОПОЛЕ, ул. МИКО ЛАКОВ

Телефон: + 359888931319

Електронна поща: todorivanov068@gmail.com

Наименование на надзорния орган:

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:  02/91-53-518

palms bet 7sport.net
няма мачове
Други новини